העסקה

מחיר הנכס

79,000 יורו במקום 84,900

תשואה ורווח במכירה

תשואה של 7% שנתי וזאת ללא חישוב עליית ערך הכנס שאמור להכפיל את עצמו בתוך 7 שנים

79,000€ מחיר הדירה

490€ הכנסה חודשית משכירות רגילה (לא מדירת AirBNB)

5,880€ הכנסה שנתית

7% תשואה לפחות

רישום בטאבו

לאחר חתימת הסכם רישום מיידי בטאבו על שם המשקיע

לוחות זמנים

מסירת הנכס בין שישה לתשעה חודשים

למה סלוניקי?

מיקום הדירה

אודות היזם

תנאי תשלום

ניהול הנכס